plaatsen rookmelders voor woningcorporatie wooncompagnie 2
Plaatsen rookmelders voor woningcorporatie wooncompagnie

Plaatsen rookmelders voor woningcorporatie wooncompagnie

plaatsen rookmelders voor woningcorporatie wooncompagnie 4

Uitdaging

Rookmelders bestaande woningbouw
Wooncompagnie is één van de grootste woningaanbieders in de top van Noord-Holland met zo’n 14.500 huurwoningen in haar beheer. Haar primaire doel is het verhuren, beheren en bouwen van woningen voor mensen met een bescheiden inkomen of enige afstand tot de woningmarkt. Het hoofdkantoor zit in Hoorn en de te huren huizen bevinden zich in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland.

Op 21 juli 2022 gaat er een algehele verplichting in voor het plaatsen van rookmelders (ook wel brandmelders genoemd) in bestaande woningbouw in Nederland. Deze verplichting geldt al langer voor nieuwbouwwoningen. Voor een groot deel van de huurwoningen van Wooncompagnie zijn nog geen rookmelders geplaatst of zijn bestaande melders aan vervanging toe. BBA is ingeschakeld om de installatie en eventueel onderhoud hiervan op zich te nemen. Ons advies hierin is om een melder in de vluchtwegen te plaatsen, en één per verdieping.

Het hebben van rookmelders is absoluut geen overbodige luxe. In het geval van brand, zijn het niet de vlammen die de meeste slachtoffers maken, maar is het de rook. Rook is giftig en vermindert je zicht in je woning bij brand. Als je slaapt is je reuk uitgeschakeld en zul je dus niet merken dat je rook aan het inademen bent. Het plaatsen van rookmelders heeft dus een cruciale rol om bewoners tijdig te waarschuwen.

plaatsen rookmelders voor woningcorporatie wooncompagnie 5

Aanpak

Nauwe samenwerking
In nauwe samenwerking met de projectleider Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie is dit hele project ondernomen. In batches worden huurders aangeschreven met de data waarop een monteur van BBA langs gaat komen om rookdetectors te plaatsen. Huurders kunnen hier hun akkoord op geven of een alternatieve datum doorgeven. In totaal worden zo’n 8000 rookmelders geplaatst, uiteraard rekening houdende met alle Corona maatregelen.

"Wij als wooncompagnie hadden de uitdaging om het plaatsen van rookmelders in onze huurwoningen zo strak mogelijk te plannen. In bba hebben wij de partij gevonden die ons hier optimaal ondersteund heeft."

- Marco groefsema, projectleider beheer & onderhoud wooncompagnie

plaatsen rookmelders voor woningcorporatie wooncompagnie 7

Resultaat

Snelle en efficiënte installatie
In een periode van 18 maanden bezoeken onze BBA monteurs zo’n 5000 woningen van Wooncompagnie en installeren wij zo’n 8000 nieuwe EI Electronics Ei650 rookmelders die een levensduur hebben van 10 jaar. Deze melders voldoen aan de NEN 2555. Als er al rookmelders aanwezig zijn, worden deze door ons gecontroleerd. Zo voldoen de huurwoningen van Wooncampagnie nu alvast aan de aankomende rookmeldersplicht van 2022.

Meer informatie over deze rookmelder

Contact met BBA

Klaar voor de volgende stap?
Neem contact op