Voor alle veiligheid

BBA is een erkend branddetectiebedrijf dat gespecialiseerd is in brandbeveiliging- en branddetectiesystemen en -producten. Vanuit Heerhugowaard is BBA je aanspreekpunt voor pasklare en maatwerk oplossingen voor brandveiligheid.

over bba 2 1280x720
over bba 1280x720
over bba 3 1280x720
  over bba 8 600x410
  Aanpak

  Gedreven en professioneel

  Met veiligheid hoog in het vaandel streeft BBA ernaar om met een zo breed mogelijk aanbod brandveiligheid in de maatschappij naar een hoger plan te tillen. Voor de 30 gedreven medewerkers met hun professionele aanpak ligt daar dagelijks weer een nobele taak. De servicemonteurs zorgen ervoor dat BBA een uitmuntende serviceorganisatie is, die snel handelt en kwaliteit levert.

  over bba 9 600x410
  Organisatie

  Korte lijnen, snel resultaat

  De organisatie van BBA is erop ingericht om je zo snel mogelijk van een passend advies en de juiste producten en diensten te voorzien. Je wil verder met uw dagelijkse bezigheden, dus zijn korte lijnen en snel resultaat gewenst. Onze gespecialiseerde afdelingen staan continue met elkaar in contact zodat we weten wat er bij je speelt.

  SKG veiligheidsbeleid

  De SK FireSafety Group doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid van ons personeel beschermen en de invloed van het milieu op onze activiteiten tot een minimum beperken.

  We streven er naar bij de uitvoering van alle werkzaamheden een hoog veiligheidsniveau te behalen door een proces van continue verbetering te volgen en alle relevante (inter-)nationale wetgeving, normen en beste praktijken waar uitvoerbaar na te leven.

  Om ons in staat te stellen deze verbintenis na te komen, zullen we:

  • Risico’s voor onze medewerkers en het milieu identificeren, deze beoordelen en beheersen.
  • Er zorg voor dragen dat onze activiteiten voldoen aan de geldende wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, en deze zo mogelijk overtreffen.
  • Zorgdragen voor gezondheid, veiligheid en milieutrainingen voor eigen personeel en dat van aannemers, en actief voorlichten over gezondheid, veiligheid en milieuaangelegenheden.
  • Er voor zorgdragen dat al het personeel bekwaam is voor de uitvoering van hun taken.
  • Een cultuur bevorderen waarin incidenten en bijna-ongelukken worden gemeld en onderzocht en daaruit geleerde lessen worden gedeeld door de hele organisatie.
  • Controles instellen om al het personeel dat betrokken is bij onze activiteiten te beschermen en vervuiling te voorkomen.

  Ons personeel moet redelijke zorg besteden aan de eigen gezondheid en veiligheid en de impact op het milieu minimaliseren door:

  • Het naleven van gezondheids-, veiligheids- en milieu-instructies en richtlijnen die zijn uitgegeven door het bedrijf.
  • Het melden en meewerken aan onderzoeken naar incidenten die mogelijk letsel, materiële schade of negatieve gevolgen voor het milieu hebben veroorzaakt of zouden kunnen veroorzaken.

  De Directie is er voor verantwoordelijk dat het bedrijfsbeleid wordt geïmplementeerd in de lokale organisaties. Deze beleidsverklaring zal regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is.

  Het SKG Veiligheidsbeleid is tevens als download beschikbaar.