Veiligheidstrainingen

Om de bewustwording betreft brandveiligheid te vergroten, verzorgt BBA ook opleidingen en trainingen m.b.t. veiligheid. In een eigen trainingslocatie te Heerhugowaard verzorgen wij opleidingen zoals BHV, VCA en training met kleine blusmiddelen. Nu de brandweer steeds vaker slechts reageert op meldingen van minder zelfredzame mensen in nood, moeten organisaties zelf alert zijn op calamiteiten.