Plaatsen rookmelders voor woningcorporatie Wooncompagnie

Plaatsen rookmelders voor woningcorporatie Wooncompagnie

Op 21 juli 2022 gaat er een algehele verplichting in voor het plaatsen van rookmelders (ook wel brandmelders genoemd) in bestaande woningbouw in Nederland. Deze verplichting geldt al langer voor nieuwbouwwoningen. Voor een groot deel van de huurwoningen van Wooncompagnie zijn nog geen rookmelders geplaatst of zijn bestaande melders aan vervanging toe. BBA is ingeschakeld om de installatie en eventueel onderhoud hiervan op zich te nemen. Ons advies hierin is om een melder in de vluchtwegen te plaatsen, en één per verdieping.

Het hebben van rookmelders is absoluut geen overbodige luxe. In het geval van brand, zijn het niet de vlammen die de meeste slachtoffers maken, maar is het de rook. Rook is giftig en vermindert je zicht in je woning bij brand. Als je slaapt is je reuk uitgeschakeld en zul je dus niet merken dat je rook aan het inademen bent. Het plaatsen van rookmelders heeft dus een cruciale rol om bewoners tijdig te waarschuwen.

Wij als Wooncompagnie hadden de uitdaging om het plaatsen van rookmelders in onze huurwoningen zo strak mogelijk te plannen. In BBA hebben wij de partij gevonden die ons hier optimaal ondersteund heeft.

Marco Groefsema, Projectleider Beheer & Onderhoud Wooncompagnie

Wil jij ook de rookmelders in je bedrijf op orde hebben?

Neem dan nu contact op met BBA