Overheid

Overheden en overheidsdiensten hebben een voorbeeldfunctie. Dit betekent dat zij ook hun beveiligingsproducten zeer kritisch inkopen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hierbij een thema waardoor hoge eisen worden gesteld aan de ‘duurzaamheid’ van de blusmiddelen.

BBA levert daarom ook brandblussers met milieukeur. Tegelijkertijd staan de budgetten bij overheden onder grote druk waardoor in aanbestedingen ook paal en perk wordt gesteld aan de total cost of ownership van de brandbeveiliging.
Dat geldt ook voor gemeenten die vaak via inkooporganisaties heel scherp inkopen. Wij stellen hen niet teleur. Het ministerie van Defensie heeft ons voor de komende vier jaar weer gekozen als ‘hofleverancier’.

Want to know more about overheid?